Richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent

De richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent (in het Engels de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)) zijn gebaseerd op 4 principes:

 1. Waarneembaar
 2. Bedienbaar
 3. Begrijpelijk
 4. Robuust

De principes zijn onderverdeeld in 13 richtlijnen. Elk van deze richtlijnen is voorzien van toetsbare eisen (of ‘succescriteria’).

Deze toetsbare eisen zijn ingedeeld in 3 conformiteitsniveaus: A, AA en AAA. Deze niveaus zijn ingedeeld op basis van de impact die ze hebben op het ontwerp of de visuele presentatie van de pagina.

In WCAG 2.1 zijn er in totaal 78 succescriteria:

 • 30 succescriteria op niveau A
 • 20 succescriteria op niveau AA
 • 28 succescriteria op niveau AAA

Richtlijnen toepassen

Principe 1: Waarneembaar

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Geef alle niet-tekstuele content een tekstalternatief.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

 • Geef geluidsfragmenten een transcript.
 • Geef animaties (of andere bewegende beelden zonder geluid) een transcript of audiodescriptie.
Succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Geef filmpjes ondertitels waarin ook alle belangrijke geluiden zijn opgenomen.

Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Geef filmpjes een audiodescriptie als niet alle zichtbare informatie in geluid duidelijk wordt, behalve als het filmpje een media-alternatief is voor tekst.

Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Geef live uitgezonden filmpjes ondertitels waarin ook alle belangrijke geluiden zijn opgenomen.

Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Geef filmpjes een audiodescriptie als niet alle zichtbare informatie in geluid duidelijk wordt.

Succescriterium 1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)

Niveau AAA

Geef filmpjes een vertaling in gebarentaal.

Succescriterium 1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AAA

Geef filmpjes een audiodescriptie als niet alle zichtbare informatie in geluid duidelijk wordt.

Succescriterium 1.2.8 Media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau AAA

Geef filmpjes en filmpjes zonder zonder geluid een transcript.

Succescriterium 1.2.9 Louter-geluid (live)

Niveau AAA

Geef live uitgezonden geluidsfragmenten een transcript.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Zorg dat informatie, structuur en relaties niet alleen in de vormgeving maar ook in de code is vastgelegd.

Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Zorg dat de content in een logische leesvolgorde in de code is vastgelegd.

Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Verwijs in instructies niet alleen naar zintuiglijke eigenschappen (zoals vorm, kleur, omvang, locatie, oriëntatie of geluid).

Succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

Zorg dat de schermoriëntatie van een apparaat kan worden aangepast zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt.

Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Zorg dat het doel van invoervelden die veelgevraagde gegevens verzamelen in de code is vastgelegd.

Succescriterium 1.3.6 Identificeer het doel

Niveau AAA

Zorg dat het doel van onderdelen en iconen op de webpagina in de code is vastgelegd.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen.

Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Zorg voor een mechanisme om geluid dat automatisch speelt te pauzeren, te stoppen of zacht te zetten.

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

Gebruik genoeg contrast voor tekst en tekst op afbeeldingen.

Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Zorg dat tekst kan worden herschaald zonder dat iets wegvalt of niet meer werkt.

Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Gebruik geen afbeeldingen van tekst als dezelfde weergave ook met eenvoudige code kan worden bereikt.

Succescriterium 1.4.6 Contrast (versterkt)

Niveau AAA

Gebruik genoeg contrast voor tekst en tekst op afbeeldingen.

Succescriterium 1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid 

Niveau AAA

Gebruik geen geluidsfragmenten met achtergrondgeluid of zorg voor een mechanisme om achtergrondgeluid te stoppen of zacht te zetten.

Succescriterium 1.4.8 Visuele weergave

Niveau AAA

Zorg voor een mechanisme om de weergave van tekstblokken aan te passen.

Succescriterium 1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)

Niveau AAA

Gebruik geen afbeeldingen van tekst.

Succescriterium 1.4.10 Reflow

Niveau AA

Zorg dat content kan worden herschaald zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt en zonder dat horizontaal scrollen voorkomt.

Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen en grafische onderdelen.

Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat iets wegvalt of niet meer werkt.

Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Zorg dat aanvullende content dat verschijnt bij hover of focus kan worden benadert, gebruikt en worden gesloten.

Principe 2: Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Zorg dat alle functionaliteit te bereiken en bedienen is met het toetsenbord.

Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Zorg dat de focus niet vast komt te zitten in een element.

Succescriterium 2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)

Niveau AAA

Zorg dat alle functionaliteit te bereiken en bedienen is met het toetsenbord.

Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Zorg voor een mechanisme om sneltoetsen uit te zetten of opnieuw in te stellen.

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Zorg dat tijdslimieten kunnen worden uitgezet, aangepast of worden verlengd.

Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Zorg dat automatisch bewegende, knipperende of scrollende content kan worden gepauzeerd, gestopt of uitgezet.

Succescriterium 2.2.3 Geen timing

Niveau AAA

Gebruik geen tijdslimieten.

Succescriterium 2.2.4 Onderbrekingen

Niveau AAA

Zorg voor een mechanisme om onderbrekingen uit te zetten of uit te stellen.

Succescriterium 2.2.5 Herauthentisering

Niveau AAA

Zorg dat gegevens niet verloren gaan als een gebruiker automatisch wordt uitgelogd.

Succescriterium 2.2.6 Time-outs

Niveau AAA

Geef een waarschuwing als een gebruiker automatisch wordt uitgelogd na een periode van inactiviteit.

Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Gebruik geen elementen die meer dan 3 keer per seconde flitsen.

Succescriterium 2.3.2 Drie flitsen

Niveau AAA

Gebruik geen elementen die meer dan 3 keer per seconde flitsen.

Succescriterium 2.3.3 Animatie uit interacties

Niveau AAA

Zorg dat animaties uit interactie kunnen worden uitgezet.

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Zorg dat herhalende blokken met content kunnen worden overgeslagen.

Succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Geef webpagina’s een titel die het onderwerp of doel van de pagina beschrijft.

Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Zorg dat bedieningselementen in een logische volgorde de focus krijgen.

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Geef links een linktekst die het linkdoel beschrijft.

Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Zorg dat webpagina’s op meerdere manieren te bereiken zijn, behalve als ze onderdeel zijn van een stapsgewijs proces.

Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

 • Gebruik koppen die het onderwerp of doel van de onderliggende content beschrijft.
 • Gebruik labels die het onderwerp of doel van het element beschrijft.
Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Zorg voor een zichtbare de indicator van de toetsenbordfocus.

Succescriterium 2.4.8 Locatie

Niveau AAA

Zorg dat informatie over de locatie van webpagina’s binnen de website beschikbaar is.

Succescriterium 2.4.9 Linkdoel (alleen link)

Niveau AAA

Geef links een linktekst die het linkdoel beschrijft.

Succescriterium 2.4.10 Paragraaf koppen

Niveau AAA

Gebruik koppen voor paragraven.

Richtlijn 2.5 Input modaliteiten

Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Zorg bij functionaliteit dat gebruik maakt van meerpuntsgebaren of padgebaseerde gebaren ook voor een alternatieve bediening die met 1 klik of tap te bedienen is.

Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Zorg voor een mogelijkheid om een onbedoelde klik ongedaan te maken.

Succescriterium 2.5.3 Label in naam

Niveau A

Zorg dat alle zichtbare tekst van een bedieningselement is opgenomen in de toegankelijke naam.

Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Zorg dat bediening door beweging van een apparaat kan worden uitgeschakeld en gebruik aanvullend een alternatieve bediening.

Succescriterium 2.5.5 Grootte van het aanwijsgebied

Niveau AAA

Zorg dat het klikbare gebied van een bedieningselement groot genoeg is.

Succescriterium 2.5.6 Input gelijktijdige invoermechanismen

Niveau AAA

Zorg dat gewisseld kan worden tussen toetsenbord, muis of andere manieren van invoer.

Principe 3. Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

Zorg dat de taal van de webpagina in de code is vastgelegd.

Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

Zorg dat de taal van een gedeelte van de tekst in een andere taal dan de standaardtaal is geschreven in de code is vastgelegd.

Succescriterium 3.1.3 Ongebruikelijke woorden

Niveau AAA

Zorg voor een mechanisme om moeilijke woorden uit te legen.

Succescriterium 3.1.4 Afkortingen

Niveau AAA

Zorg voor een mechanisme om afkortingen voluit weer te geven of uit te legen.

Succescriterium 3.1.5 Leesniveau

Niveau AAA

Zorg voor eenvoudige teksten.

Succescriterium 3.1.6 Uitspraak

Niveau AAA

Zorg voor een mechanisme om de uitspraak van woorden te kunnen bepalen.

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Succescriterium 3.2.1 Bij focus

Niveau A

Laat een formulierveld dat focus krijgt niet zomaar een contextwijziging veroorzaken.

Succescriterium 3.2.2 Bij input

Niveau A

Laat een formulierveld dat ingevuld wordt niet zomaar een contextwijziging veroorzaken, behalve als de bezoeker vooraf is geïnformeerd.

Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Zorg dat navigaties op iedere pagina in een vaste volgorde in de code staan.

Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Zorg dat onderdelen met dezelfde functie steeds dezelfde naam of beschrijving hebben.

Succescriterium 3.2.5 Verandering op verzoek

Niveau AAA

Laat niet zomaar een contextwijziging plaatsvinden.

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Succescriterium 3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Geef aan waar de fout zit en beschrijf wat er fout is bij een verkeerd ingevuld formulierveld.

Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Zorg voor labels en instructies bij formuliervelden.

Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Geef suggesties ter verbetering van de invoer bij een verkeerd ingevuld formulierveld.

Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Zorg dat fouten in formulieren kunnen worden voorkomen als belangrijke onomkeerbare acties worden uitgevoerd.

Succescriterium 3.3.5 Hulp

Niveau AAA

Zorg voor relevante hulp of gedetailleerde instructies.

Succescriterium 3.3.6 Foutpreventie (alle)

Niveau AAA

Zorg dat fouten in formulieren kunnen worden voorkomen.

Principe 4. Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

Succescriterium 4.1.1 Parsen

Niveau A

Gebruik code volgens de specificatie van de programmeertaal.

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Zorg dat software de naam, rol en waarde van bedieningselementen kan bepalen.

Succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

Zorg dat de rol van statusberichten in de code is vastgelegd.

Meer informatie

WCAG.nl

Ben je op zoek naar meer informatie? Of wil je een audit laten uitvoeren? Kijk dan eens op de website van WCAG.nl of neem contact op via niek@wcag.nl.