Hallo, mijn naam is Niek Derksen. Onderzoeker op het gebied van digitale toegankelijkheid bij WCAG.nl. Ik heb WCAG-audits uitgevoerd voor verschillende ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en commerciĆ«le partijen.

Bekijk mijn LinkedIn-profiel voor meer informatie.

Digitale toegankelijkheid

Om digitale toegankelijkheid te kunnen borgen heeft het W3C (World Wide Web Consortium) een set richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent ontwikkeld. Deze richtlijnen staan beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De Europese norm EN 301 549 stelt WCAG verplicht voor alle Europese lidstaten. Sinds 23 september 2019 geldt deze verplichting in Nederland.

Waarom digitale toegankelijkheid?

In Nederland heeft naar schatting ruim 25% van de bevolking een vorm van functiebeperking. Deze groep bestaat onder andere uit bezoekers met een visuele-, auditieve-, fysieke-, cognitieve- of spraakbeperking. Veel van hen ondervindt dagelijks problemen met de toegankelijkheid van digitale informatie. Daarnaast is er een steeds groter wordende groep ouderen die moeite ervaren bij het gebruik van digitale middelen. Ook zij moeten hetzelfde kunnen doen op het internet als ieder ander.

Een toegankelijke website heeft ook voordelen voor mensen zonder functiebeperking. Ondertiteling is ook handig als je een filmpje wilt kijken in een rumoerige omgeving en door voldoende kleurcontrast kun je tekst beter lezen als er veel licht op je scherm valt.

Door aan de toegankelijkheidseisen te voldoen heeft iedereen toegang tot de digitale informatie. Daarnaast vergroot het ook de gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid, en compatibiliteit van de website. Digitale toegankelijkheid is voor iedereen.

Nederlandse wetgeving

Digitale toegankelijkheid is sinds 23 september 2019 wettelijk verplicht voor Nederlandse staats-, regionale en lokale overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen. Dat wil zeggen dat websites die vallen onder de verantwoordelijkheid van deze partijen toegankelijk moeten zijn.

Dit is ook verplicht voor alle kantoorbestandsformaten (zoals PDF- en Word-bestanden) die gepubliceerd zijn na 23 september 2018.

Dit is ook verplicht voor apps die worden gepubliceerd na 23 juni 2021.

Om toegankelijk te zijn moet een website of app volledig voldoen aan de eisen van WCAG 2.1, niveau A en AA.

Het is ook verplicht om een toegankelijkheidsverklaring te plaatsen.

Toegankelijkheidsverklaring

In een toegankelijkheidsverklaring geven organisaties aan in hoeverre hun websites en apps voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard en welke maatregelen zij treffen om digitale toegankelijkheid te borgen. De toegankelijkheidsverklaring moet een vaste vorm hebben. In Europa is afgesproken om uit te gaan van een basismodel. Dit Europese model is op 11 oktober 2018 vastgesteld.

Een goed uitgevoerd toegankelijkheidsonderzoek is essentiƫle input voor een toegankelijkheidsverklaring. De uitvoering hiervan is tijdrovend en vraagt om specifieke kennis en ervaring.


Interessante links

Relevante webstandaarden

Onderzoeksmethode

Nederlandse wetgeving

Geautomatiseerde toetsing

Mijn werk

 • 2018 – heden: WCAG.nl
  • Onderzoeker digitale toegankelijkheid
 • 2017 – heden: VoorMeerWaarde
  • Interaction designer
   • Digitale toegankelijkheid
   • Gebruiksvriendelijkheid