Hallo, mijn naam is Niek Derksen. Onderzoeker op het gebied van digitale toegankelijkheid. Ik voer WCAG-audits uit voor Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en commerciële partijen. Kijk eens op mijn LinkedIn-profiel voor mijn relevante werkervaring.

Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn vriendin. Daarnaast wandel ik graag met mijn hond, fotografeer ik de natuur en zie je me vaak bordspelletjes spelen.

Deze website gaat over digitale toegankelijkheid.

WCAG.nl

Heb je hulp nodig? Ben je op zoek naar meer informatie? Of wil je een audit laten uitvoeren? Kijk dan eens op de website van WCAG.nl of neem contact op via niek@wcag.nl.

Richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent

Digitale toegankelijkheid gaat over de bruikbaarheid van informatie en diensten. Websites, apps en documenten moeten net zo goed te gebruiken zijn door mensen met een functiebeperking als door mensen zonder functiebeperking.

Om dit te kunnen borgen heeft het W3C (World Wide Web Consortium) een standaard ontwikkeld die helpt bij het toegankelijk maken van websites. Deze standaard staat beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Deze richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent worden regelmatig bijgewerkt. Op dit moment is WCAG 2.1, niveau A en AA de toegankelijkheidsstandaard in Europa.

De richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent zijn gebaseerd op 4 principes:

 1. Waarneembaar
 2. Bedienbaar
 3. Begrijpelijk
 4. Robuust

De principes zijn onderverdeeld in 13 richtlijnen. Elk van deze richtlijnen is voorzien van toetsbare eisen (of ‘succescriteria’).

Deze toetsbare eisen zijn ingedeeld in 3 conformiteitsniveaus: A, AA en AAA. Deze niveaus zijn ingedeeld op basis van de impact die ze hebben op het ontwerp of de visuele presentatie van de pagina.

Tijdens een WCAG-audit toets ik websites en documenten aan deze toetsbare eisen op niveau A en AA.

Lees meer over de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent

Nederlandse wetgeving

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid / Wet digitale overheid

Websites en apps van overheidsinstanties moeten toegankelijk(er) gaan worden en hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring.

 • Dit is sinds 23 september 2019 verplicht voor websites die zijn gepubliceerd ná 23 september 2018.
 • Dit is sinds 23 september 2020 verplicht voor alle websites.
 • Dit is sinds 23 juni 2021 verplicht voor alle apps.

Lees meer over het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Het is verboden om een persoon op grond van handicap of chronische ziekte anders te behandelen dan een ander in een vergelijkbare situatie. Deze wet is al van kracht sinds 2003.

 • Sinds 1 januari 2017 is dit óók verplicht voor het aanbieden van goederen en diensten.

Lees meer over de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Opdrachtgevers

Sinds begin 2020 voer ik ook WCAG-audits voor externe partijen uit. Ik heb onder andere opdrachten uitgevoerd voor:

 • Gemeente Doetinchem
 • Gemeente Het Hogeland
 • Gemeente Scherpenzeel
 • Gemeente Sluis
 • Gemeente Uden
 • Gemeente Vijfheerenlanden
 • Gemeente Westerkwartier
 • Gemeente Westerwolde
 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Zeeland
 • Regio Twente
 • Waterschap Hunze en Aa’s