Functiebeperkingen in Nederland

In Nederland heeft ongeveer 25% van de bevolking een vorm van functiebeperking. Deze groep bestaat onder andere uit mensen met een auditieve beperking, cognitieve of neurologische beperking, fysieke of motorische beperking, visuele beperking of spraakbeperking.

Het is moeilijk om de echte cijfers te bepalen. Veel cijfers zijn een schatting en er is een overlap in cijfers doordat mensen meerdere functiebeperkingen kunnen hebben. De cijfers kunnen dus niet zomaar bij elkaar worden opgeteld.

FunctiebeperkingAantal mensen
BlindenOngeveer 76.000
SlechtziendenOngeveer 222.000
KleurenblindenOngeveer 750.000
Doven en slechthorendenOngeveer 1.500.000
Ernstige motorische beperkingOngeveer 472.000
Lichte verstandelijke beperkingOngeveer 68.000
DyslecticiOngeveer 850.000
LaaggeletterdenOngeveer 2.500.000
Schatting van het aantal mensen in Nederland met een functiebeperking volgens Digitoegankelijk in augustus 2019

Veel van deze mensen hebben dagelijks problemen met de toegankelijkheid van digitale informatie. Daarnaast is er een steeds groter wordende groep ouderen die moeite hebben met het gebruik van computers, smartphones, websites en apps.

Functiebeperkingen

Auditieve beperking

Auditieve beperkingen hebben te maken met een beperking aan het gehoor. Mensen met een auditieve beperking zijn bijvoorbeeld slechthorend of doof. Zij lopen mogelijk tegen problemen aan met informatie die alleen met geluid wordt overgebracht.

Voor een aantal mensen met een auditieve beperking is gebarentaal de primaire taal.

Voor mensen met een auditieve beperking:

 • Geef geluidsfragmenten een transcript.
 • Geef filmpjes ondertitels waarin ook alle belangrijke geluiden zijn opgenomen.

Cognitieve of neurologische beperking

Cognitieve en neurologische beperkingen hebben te maken met een beperking in het zenuwstelsel, inclusief de hersenen. Dit kan invloed hebben op de spraak, het gehoor, het zicht en het begrip. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die ADHD, ASS, toevallen, een leerstoornis of een stoornis aan het geheugen hebben.

Voor mensen met een cognitieve of neurologische beperking:

 • Zorg dat automatisch bewegende, knipperende of scrollende content kan worden gepauzeerd, gestopt of uitgezet.
 • Gebruik geen elementen die meer dan 3 keer per seconde flitsen.
 • Zorg dat navigaties op iedere pagina in een vaste volgorde in de code staan.
 • Zorg voor duidelijke foutmeldingen als een formulier verkeerd is ingevuld.

Fysieke of motorische beperking

Fysieke of motorische beperkingen hebben te maken met een beperking in de beweging. In deze groep beperkingen vallen bijvoorbeeld mensen met onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), coördinatieproblemen, verlamming, artritis en mensen met ontbrekende ledematen. Zij kunnen moeite hebben met de bediening van een website.

Voor mensen met een fysieke of motorische beperking:

 • Zorg dat alle functionaliteit te bereiken en bedienen is met het toetsenbord.
 • Zorg dat tijdslimieten kunnen worden uitgezet, aangepast of worden verlengd.
 • Zorg bij functionaliteit dat gebruik maakt van meerpuntsgebaren of padgebaseerde gebaren ook voor een alternatieve bediening die met 1 klik of tap te bedienen is.

Visuele beperking

Visuele beperkingen zijn een beperking aan het zicht. Mensen met een visuele beperking zijn bijvoorbeeld kleurenblind, slechtziend of blind. Zij lopen mogelijk tegen problemen aan met informatie die alleen met vormgeving wordt overgebracht.

Voor mensen met een visuele beperking:

 • Geef alle niet-tekstuele content een passend tekstalternatief.
 • Geef filmpjes een audiodescriptie als niet alle zichtbare informatie in geluid duidelijk wordt.
 • Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen.
 • Gebruik genoeg contrast voor tekst en bedieningselementen.
 • Zorg dat tekst kan worden herschaald zonder dat er iets wegvalt of niet meer werkt en zonder dat horizontaal scrollen voorkomt.

Spraakbeperking

Spraakbeperkingen hebben te maken met het produceren van spraak dat goed verstaanbaar is. Dit gaat bijvoorbeeld over mensen die stotteren, die niet goed kunnen articuleren of mensen die helemaal niet kunnen spreken. Zij lopen mogelijk tegen problemen aan met functionaliteit die met stem- of spraak wordt bediend.

Voor mensen met een spraakbeperking:

 • Bied meer contactmogelijkheden dan alleen een telefoonnummer.

Digitale toegankelijkheid is voor iedereen

Een toegankelijke website heeft ook voordelen voor mensen zonder blijvende functiebeperking. Ondertitels zijn bijvoorbeeld ook handig als je een filmpje wilt kijken in een omgeving met veel lawaai. En met genoeg kleurcontrast kun je tekst beter lezen als er veel licht op je scherm valt.

Digitale toegankelijkheid vergroot ook de gebruiksvriendelijkheid voor iedereen, de vindbaarheid in zoekmachines en de compatibiliteit van een website.

Interessante links