Functiebeperkingen in Nederland

In Nederland heeft ongeveer 25% van de bevolking een vorm van functiebeperking. Deze groep bestaat onder andere uit mensen met een auditieve beperking, cognitieve of neurologische beperking, fysieke of motorische beperking, visuele beperking of spraakbeperking.

Het is moeilijk om de echte cijfers te bepalen. Veel cijfers zijn een schatting en er is een overlap in cijfers doordat mensen meerdere functiebeperkingen kunnen hebben. De cijfers kunnen dus niet zomaar bij elkaar worden opgeteld.

FunctiebeperkingAantal mensen
BlindenOngeveer 76.000
SlechtziendenOngeveer 222.000
KleurenblindenOngeveer 750.000
Doven en slechthorendenOngeveer 1.500.000
Ernstige motorische beperkingOngeveer 472.000
Lichte verstandelijke beperkingOngeveer 68.000
DyslecticiOngeveer 850.000
LaaggeletterdenOngeveer 2.500.000
Schatting van het aantal mensen in Nederland met een functiebeperking volgens Digitoegankelijk in augustus 2019

Veel van deze mensen hebben dagelijks problemen met de toegankelijkheid van digitale informatie. Daarnaast is er een steeds groter wordende groep ouderen die moeite hebben met het gebruik van computers, smartphones, websites en apps.

Functiebeperkingen

Auditieve beperking

Auditieve beperkingen hebben te maken met een beperking aan het gehoor. Mensen met een auditieve beperking zijn bijvoorbeeld slechthorend of doof. Zij lopen mogelijk tegen problemen aan met informatie die alleen met geluid wordt overgebracht.

Voor een aantal mensen met een auditieve beperking is gebarentaal de primaire taal.

Voor mensen met een auditieve beperking:

 • Voeg een transcript toe aan geluidsfragmenten.
 • Voeg ondertitels toe aan filmpjes.

Cognitieve of neurologische beperking

Cognitieve en neurologische beperkingen hebben te maken met een beperking in het zenuwstelsel, inclusief de hersenen. Dit kan invloed hebben op de spraak, het gehoor, het zicht en het begrip. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die ADHD, ASS, toevallen, een leerstoornis of een stoornis aan het geheugen hebben.

Voor mensen met een cognitieve of neurologische beperking:

 • Zorg dat bewegende content worden gepauzeerd, gestopt of uitgezet.
 • Zorg dat content niet meer dan 3 keer per seconde flitst.
 • Plaats pagina-onderdelen op iedere pagina steeds op dezelfde plek.
 • Zorg voor duidelijke foutmeldingen als een formulier verkeerd is ingevuld.
 • Zorg dan bezoekers informatie maar één keer hoeven in te vullen.

Fysieke of motorische beperking

Fysieke of motorische beperkingen hebben te maken met een beperking in de beweging. In deze groep beperkingen vallen bijvoorbeeld mensen met onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), coördinatieproblemen, verlamming, artritis en mensen met ontbrekende ledematen. Zij kunnen moeite hebben met de bediening van een website.

Voor mensen met een fysieke of motorische beperking:

 • Zorg dat alle functies met het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.
 • Zorg dat alle functies die gebruik maken van meerpuntsgebaren of padgebasseerde gebaren ook te gebruiken zijn met een enkele aanwijzer.
 • Zorg dat een tijdslimiet bij het invullen van een formulier kan worden uitgezet, aangepast of worden verlengt.

Visuele beperking

Visuele beperkingen zijn een beperking aan het zicht. Mensen met een visuele beperking zijn bijvoorbeeld kleurenblind, slechtziend of blind. Zij lopen mogelijk tegen problemen aan met informatie die alleen met vormgeving wordt overgebracht.

Voor mensen met een visuele beperking:

 • Voeg een tekstalternatief toe aan afbeeldingen.
 • Voeg een audiodescriptie toe aan filmpjes.
 • Gebruik niet alleen keur om informatie over te brengen.
 • Zorg voor genoeg contrast in tekst en bedieningselementen.
 • Zorg dat tekst op een webpagina kan worden herschaald.

Spraakbeperking

Spraakbeperkingen hebben te maken met het produceren van spraak dat goed verstaanbaar is. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die stotteren, die niet goed kunnen articuleren of mensen die helemaal niet kunnen spreken. Zij lopen mogelijk tegen problemen aan met functionaliteit die met stem- of spraak wordt bediend.

Voor mensen met een spraakbeperking:

 • Bied meer contactmogelijkheden dan alleen een telefoonnummer.

Digitale toegankelijkheid is voor iedereen

Een toegankelijke website heeft ook voordelen voor mensen zonder blijvende functiebeperking. Ondertitels zijn bijvoorbeeld ook handig als je een filmpje wilt kijken in een omgeving met veel lawaai. En met genoeg kleurcontrast kun je tekst beter lezen als er veel licht op je scherm valt.

Digitale toegankelijkheid vergroot ook de gebruiksvriendelijkheid voor iedereen, de vindbaarheid in zoekmachines en de compatibiliteit van een website.

Interessante links

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.