Nieuw in WCAG 2.2

WCAG 2.2 is er! Deze nieuwe versie is gepubliceerd op 5 oktober 2023. WCAG 2.2 bouwt verder aan het verbeteren van de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent voor 3 belangrijke groepen:

 1. mensen met een cognitieve, taal- of leerbeperking;
 2. mensen met een beperking aan het zicht;
 3. mensen met een functiebeperking op mobiele apparatuur.

In de update van WCAG 2.0 naar WCAG 2.1 werden al eens 17 nieuwe succescriteria toegevoegd. WCAG 2.2 breidt WCAG 2.1 uit met nog eens 9 nieuwe succescriteria:

 • 2 op niveau A;
 • 4 op niveau AA;
 • 3 op niveau AAA.

Daarnaast zijn er wijzigingen gemaakt in al bestaande succescriteria.

Veranderingen in WCAG 2.2

Nieuwe succescriteria

 • 2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum) (AA)
 • 2.4.12 Focus Not Obscured (Enhanced) (AAA)
 • 2.4.13 Focus Appearance (AAA)
 • 2.5.7 Dragging Movements (AA)
 • 2.5.8 Target Size (Minimum) (AA)
 • 3.2.6 Consistent Help (A)
 • 3.3.7 Redundant Entry (A)
 • 3.3.8 Accessible Authentication (Minimum) (AA)
 • 3.3.9 Accessible Authentication (Enhanced) (AAA)

Wijzigingen in bestaande succescriteria

 • Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar is aangepast van niveau AA naar niveau A
 • Succescriterium 4.1.1 Parsen is komen te vervallen

Beknopte uitleg van de succescriteria

In de onderstaande lijst met succescriteria staat mijn interpretatie van de WCAG. Het legt de kern van de nieuwe succescriteria in WCAG 2.2 uit in duidelijke taal.

Succescriterium 2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum)

Niveau AA

Zorg dat bedieningselementen die de focus hebben niet helemaal worden verborgen achter zwevende content.

Lees meer over Focus Not Obscured (Minimum)

Succescriterium 2.4.12 Focus Not Obscured (Enhanced)

Niveau AAA

Zorg dat bedieningselementen die de focus hebben niet gedeeltelijk worden verborgen achter zwevende content.

Succescriterium 2.4.13 Focus Appearance

Niveau AAA

 • Gebruik genoeg contrast voor de indicator van de toetsenbordfocus.
 • Zorg dat de indicator van de toetsenbordfocus groot genoeg is.

Succescriterium 2.5.7 Dragging Movements

Niveau AA

Zorg dat functionaliteit dat gebruik maakt van een sleepbeweging ook met een enkele klik of tap te bedienen is.

Lees meer over Dragging Movements

Succescriterium 2.5.8 Target Size (Minimum)

Niveau AA

Zorg dat het klikbare gebied van een bedieningselement ten minste 24 pixels bij 24 pixels is.

Lees meer over Target Size (Minimum)

Succescriterium 3.2.6 Consistent Help

Niveau A

Zorg dat hulpfuncties op iedere pagina in een vaste volgorde in de code staan.

Lees meer over Consistent Help

Succescriterium 3.3.7 Redundant Entry

Niveau A

Zorg dat informatie niet meerdere keren moet worden ingevuld in hetzelfde proces.

Lees meer over Redundant Entry

Succescriterium 3.3.8 Accessible Authentication (Minimum)

Niveau AA

Gebruik geen cognitieve functietest voor het inloggen op een website.

Lees meer over Accessible Authentication

Succescriterium 3.3.9 Accessible Authentication (Enhanced)

Niveau AAA

Gebruik geen cognitieve functietest voor het inloggen op een website.

Bronnen