WCAG-onderzoek

Een WCAG-onderzoek is een onderzoek naar de toegankelijkheid van een website, document of app. In zo’n onderzoek wordt getoetst aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent.

Op dit moment wordt standaard getoetst aan de succescriteria van WCAG 2.1 op niveau AA. Dit is de geldende verplichting vanuit de Nederlandse wetgeving.

Soorten onderzoek

Er zijn verschillende soorten onderzoek:

 • Volledig onderzoek website
 • Volledig onderzoek PDF
 • Volledig onderzoek app
 • Deelonderzoek content
 • Deelonderzoek techniek

Bekijk welke succescriteria worden getoetst

Evaluatiemethode

Een WCAG-onderzoek moet een volledig beeld geven van de toegankelijkheid. Daarom wordt het uitgevoerd volgens de openbare, goed gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM. Met behulp van deze evaluatiemethode wordt de omvang van het onderzoek vastgelegd en wordt een steekproef bepaald.

Een WCAG-onderzoek wordt uitgevoerd op een steekproef van alle pagina’s van een website. Het is belangrijk dat deze steekproef representatief is voor alle content. Daarom zitten in een steekproef alle veelgebruikte pagina’s en pagina’s met verschillende soorten content (zoals filmpjes, tabellen, formulieren en documenten).

Deze steekproef wordt getoetst aan alle relevante succescriteria.

Rapportage

Van een onderzoek wordt een rapport gemaakt met daarin alle bevindingen en aanbevelingen.

Als het rapport wordt gebruikt voor de onderbouwing van een toegankelijkheidsverklaring dan moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. De informatie die verplicht opgenomen moet worden in het rapport staat ook voor een groot deel gedocumenteerd in de evaluatiemethode; WCAG-EM stap 5.

Informatie over de opdracht:

 • Opdrachtgever
 • Onderzoeker
 • Datum
 • Soort onderzoek
 • Norm (versie en niveau van de richtlijnen)
 • Versie van het onderzoek

Informatie over het onderzoek:

 • Scope
  • hoofddomein;
  • eventuele sub- en deeldomeinen en andere onderdelen die ook deel uitmaken van de website;
  • onderdelen die buiten de scope vallen.
 • Evaluatiemethode
 • Toegankelijkheidsondersteuning
 • Alle webpagina’s uit de steekproef
 • Gebruikte browsers en/of software (inclusief versienummers)

Informatie over de getoetste website:

 • Technologieën

Resultaten van het onderzoek:

 • Bevindingen
 • Toelichting op de afwijkingen, met per afwijking:
  • een beschrijving van de afwijking;
  • de oorzaak van de afwijking;
  • het gevolg van de afwijking;
  • maatregelen ter verbetering van de afwijking.

Bekijk een voorbeeld WCAG-onderzoek

Onderzoek uitvoeren

Overheidsinstanties en bedrijven mogen zelf bepalen wie ze inschakelen voor het uitvoeren van een WCAG-onderzoek. Voor het meest complete beeld kan het best een onafhankelijke partij worden gebruikt, maar ze mogen dit onderzoek ook zelf uitvoeren.

Het uitvoeren van een WCAG-onderzoek vraagt om specifieke kennis en ervaring. De uitvoering van een toegankelijkheidsonderzoek is een handmatige toetsing. In Nederland zijn er een paar partijen die genoeg kennis hebben om dit goed te kunnen uitvoeren.

Meer informatie

WCAG.nl

Wil je een onderzoek laten uitvoeren? Kijk dan eens op de website van WCAG.nl of neem contact op via niek@wcag.nl.