Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Zorg voor een audiodescriptie voor alle vooraf opgenomen videocontent, behalve als het een media-alternatief voor tekst is.

Mensen met een visuele beperking kunnen het beeld van een filmpje niet (of niet goed) zien. Dit kan toegankelijk worden gemaakt door een audiodescriptie toe te voegen aan het filmpje. Een audiodescriptie beschrijft de belangrijke details die wel te zien zijn maar niet af te leiden zijn uit het geluid, zoals een tekst in beeld of een belangrijke handeling die wordt uitgevoerd.

Als op de pagina ook een transcript van het filmpje aanwezig is, dan is een audiodescriptie niet noodzakelijk.

Toepassen

  • Geef filmpjes een audiodescriptie als niet alle zichtbare informatie in geluid duidelijk wordt, behalve als het filmpje een media-alternatief is voor tekst.

Impact

  • Mensen met een visuele beperking.

Verantwoordelijkheid

  • Redacteur

Bronnen