Focus zichtbaar

Geef elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is een zichtbare indicator van de toetsenbordfocus. Onder gebruikersinterface vallen (onder andere) links, knoppen, formulierelementen en andere bedieningselementen.

Mensen die gebruik maken van het toetsenbord kunnen zich oriënteren op een webpagina als gemakkelijk te zien is welk element de toetsenbordfocus heeft. Gebruik daarom een duidelijk zichtbare indicator van de toetsenbordfocus. Vaak wordt deze indicator weergeven door een zichtbare rand rondom het element.

Toepassen

  • Zorg voor een zichtbare indicator van de toetsenbordfocus.

Voorbeelden

De indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar:

De indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar als de knop focus krijgt.

Beter zou zijn:

De indicator van de toetsenbordfocus is wel zichtbaar als de knop focus krijgt.

Impact

  • Mensen die gebruik maken van het toetsenbord (of alternatieve toetsenbordinterface).

Verantwoordelijkheid

  • Ontwikkelaar

Bronnen