Taal van onderdelen

Zorg dat de standaard menselijke taal van elke passage of zin in de content door software te begrijpen is.

Voorleessoftware kan tekst omzetten in spraak. Als de taal juist is vastgelegd kan voorleessoftware de woorden en zinnen in de juiste taal uitspreken. Ook als deze zijn geschreven in een andere taal dan de standaardtaal.

Toepassen

  • Zorg dat de taal van een gedeelte van de tekst dat in een andere taal dan de standaardtaal is geschreven in de code is vastgelegd.

Lees meer over taal in de code vastleggen

Voorbeelden

Deze tekst heeft geen taalwissel:

Alle letters van het alfabet staan in de zin: “The quick brown fox jumps over the lazy dog“.
<blockquote>Alle letters van het alfabet staan in de zin: 
&quot;
<em>The quick brown fox jumps over the lazy dog</em>
&quot;.</blockquote>

Beter zou zijn:

Alle letters van het alfabet staan in de zin: “The quick brown fox jumps over the lazy dog“.
<blockquote>Alle letters van het alfabet staan in de zin:
&quot;
<em><span lang="en">The quick brown fox jumps over the lazy dog</span></em>
&quot;.</blockquote>

Impact

  • Mensen die gebruik maken van voorleessoftware.

Verantwoordelijkheid

  • Redacteur

Bronnen