Koppen en labels

Zorg dat koppen en labels het onderwerp of doel van de onderliggende content beschrijven.

Beschrijvende koppen zijn belangrijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer. Schermlezers kunnen een overzicht van alle koppen op een webpagina presenteren. Hiermee kan snel worden genavigeerd naar de content. Het is dan heel handig als de koppen en tussenkoppen de structuur van de content duidelijk weergeven.

Ook voor labels is het belangrijk dat deze precies beschrijven welke invoer wordt verwacht. Bijvoorbeeld wat ingevuld moet worden in een invoerveld. Zorg daarom voor duidelijke en beschrijvende labels bij alle formulierelementen.

Toepassen

Koppen

  • Gebruik koppen die het onderwerp of doel van de onderliggende content beschrijven.

Lees meer over toegankelijke koppen

Labels

  • Gebruik labels die het onderwerp of doel van de bijbehorende formulierelementen beschrijven.

Impact

  • Mensen die gebruik maken van een schermlezer.
  • Mensen die een cognitieve, taal- of leerbeperking.

Verantwoordelijkheid

  • Redactie
  • Vormgeving

Bronnen