Grootte van het aanwijsgebied (minimum)

Nieuw in WCAG 2.2

Zorg dat het klikbare gebied van een bedieningselement groot genoeg is.

Mensen met een fysieke of motorische beperking kunnen mogelijk niet goed gebruik maken van een muis door bijvoorbeeld onvrijwillige bewegingen of coördinatieproblemen. Hierdoor bestaat de kans dat per ongeluk een verkeerd bedieningselement wordt geactiveerd als 2 kleine bedieningselementen te dicht naast elkaar staan.

Zorg daarom dat het klikbare gebied van een bedieningselement groot genoeg is of dat er genoeg ruimte is tussen, en rondom, de bedieningselementen.

Toepassen

  • Zorg dat het klikbare gebied van een bedieningselement minimaal 24 bij 24 pixels is.

Voorbeelden

Het klikbare gebied van deze bedieningselementen is te klein:

Het klikbare gebied van deze bedieningselementen is te klein.

Beter zou zijn:

Het klikbare gebied van deze bedieningselementen is groot genoeg.

Het klikbare gebied van deze bedieningselementen is groot genoeg.

Impact

  • Mensen die een fysieke of motorische beperking hebben.

Verantwoordelijkheid

  • Vormgever
  • Ontwikkelaar

Bronnen