Gebruik van kleur

Gebruik kleur niet als enige visuele middel om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Mensen met een visuele beperking kunnen informatie die alleen met kleur worden aangegeven niet (of niet goed) onderscheiden. Deze content kan toegankelijk worden gemaakt door ook aanvullende manieren te gebruiken om de content te onderscheiden.

Toepassen

  • Gebruik niet alleen kleur om informatie over te dragen.
  • Gebruik niet alleen kleur om een actie aan te geven.
  • Gebruik niet alleen kleur om tot een reactie op te roepen.
  • Gebruik niet alleen kleur om een visueel element te onderscheiden.

Voorbeelden

Deze link wordt alleen met kleur onderscheiden:

Lees meer over het gebruik van kleur.

Beter zou zijn:

Lees meer over het gebruik van kleur.

Deze foutmelding wordt alleen met kleur onderscheiden:

Beter zou zijn:

Voornaam is niet juist ingevuld. Vul je voornaam in.

Impact

  • Mensen met een visuele beperking.

Verantwoordelijkheid

  • Redacteur
  • Vormgever

Bronnen