Niet-tekstuele content

Geef alle niet-tekstuele content een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. Onder niet-tekstuele content vallen afbeeldingen (zoals foto’s, illustraties en iconen), media en andere elementen die niet uit tekst bestaan.

Mensen met een visuele beperking kunnen deze niet-tekstuele content niet (of niet goed) zien. Deze content kan toegankelijk worden gemaakt door het een passend alternatief te geven dat uit tekst bestaat. Schermlezers gebruiken het tekstalternatief om de content te presenteren. Zo kan voorleessoftware tekst omzetten in spraak en kan een brailleleesregel tekst vertalen naar braille.

Toepassen

Geef alle niet-tekstuele content een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

Lees meer over tekstalternatieven bij een afbeelding

Afbeeldingen

 • Geef informatieve afbeeldingen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.
 • Geef functionele afbeeldingen een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is of beschrijft wat het resultaat van de actie is.

Complexe afbeeldingen

 • Geef complexe afbeeldingen een tekstalternatief en een uitgebreide beschrijving in de omringende tekst.

Decoratieve afbeeldingen

 • Zorg dat decoratieve afbeeldingen kunnen worden genegeerd door hulptechnologieën.

Media

 • Geef media een korte tekstuele beschrijving.

CAPTCHA’s

 • Zorg bij CAPTCHA’s voor een alternatieve vorm die afhankelijk is van andere zintuigen.

Impact

 • Mensen die gebruik maken van een schermlezer.
 • Mensen die blind of slechtziend zijn.
 • Mensen die doof of slechthorend zijn (CAPTCHA).

Verantwoordelijkheid

 • Redacteur
 • Ontwikkelaar

Bronnen