Skiplinks

Op websites staan vaak blokken met content die op iedere pagina terug komen, zoals een logo, een zoekveld en een navigatie met een lijst van links. Gebruikers die alleen het toetsenbord gebruiken moeten eerst door deze blokken navigeren voordat ze bij de hoofdcontent van de webpagina komen, en dat op iedere pagina opnieuw. Succescriterium 2.4.1 Blokken […]

Toegankelijke tabellen

Tabellen zijn een goede manier om complexe gegevens overzichtelijk weer te geven. Als ze goed zijn opgemaakt dan zijn tabellen door iedereen goed te gebruiken. Zorg daarom dat de tabellen gebruik maken van de juiste elementen in de code. Als de relaties tussen de gegevens ook in de code staan dan kan een schermlezer, zoals […]

Tekstalternatief bij een afbeelding

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content lijkt erg eenvoudig: Geef alle niet-tekstuele content op een pagina een alternatief dat wel uit tekst bestaat. Toch gaat dit in de praktijk vaak mis. In dit artikel staan handvatten voor het toevoegen van een tekstalternatief aan een afbeelding zoals een foto, illustratie of icoon. Hier kan een contentspecialist, webredacteur of […]

Voorleessoftware gebruiken

Voorleessoftware (of screenreader) wordt veel gebruikt door mensen met een visuele beperking. Het programma zet tekst om in spraak. Het geeft een gesproken beschrijving van wat er op het scherm te zien is. Alle¬†onderdelen worden benoemd: koppen, teksten, tabellen, lijsten maar ook bedieningselementen en de tekstalternatieven van niet-tekstuele content. Het gebruik van voorleessoftware kan best […]

Hulpmiddelen bij het toetsen

Er zijn veel hulpmiddelen die kunnen helpen bij het toetsen op digitale toegankelijkheid. Tools kunnen een goede ondersteuning zijn voor iemand die de richtlijnen begrijpt. Tools kunnen nooit een volledig beeld geven van de toegankelijkheid. Niet alle succescriteria van WCAG zijn automatisch te toetsen. Er zijn veel succescriteria die handmatig moeten worden beoordeeld. Daar is […]

Functiebeperkingen in Nederland

In Nederland heeft ongeveer 25% van de bevolking een vorm van functiebeperking. Deze groep bestaat onder andere uit mensen met een auditieve beperking, cognitieve of neurologische beperking, fysieke of motorische beperking, visuele beperking of spraakbeperking. Het is moeilijk om de echte cijfers te bepalen. Veel cijfers zijn een schatting en er is een overlap in […]

Categorie√ęn