Toegankelijke filmpjes en geluidsfragmenten

Filmpjes en geluidsfragmenten zijn niet door iedereen goed te gebruiken, bijvoorbeeld als iemand niet (goed) kan horen of zien door een functiebeperking. Zorg daarom altijd voor een toegankelijk alternatief.

Skiplinks

Op websites staan vaak blokken met content die op iedere pagina terug komen, zoals een logo, een zoekveld en een navigatie met een lijst van links. Mensen die alleen het toetsenbord gebruiken moeten eerst door deze blokken navigeren voordat ze bij de hoofdcontent van de webpagina komen, en dat op iedere pagina opnieuw. Succescriterium 2.4.1 Blokken […]

Toegankelijke tabellen

Tabellen zijn een goede manier om complexe gegevens overzichtelijk weer te geven. Als ze goed zijn opgemaakt dan zijn tabellen door iedereen goed te gebruiken. Zorg daarom dat de tabellen gebruik maken van de juiste elementen in de code. Als de relaties tussen de gegevens ook in de code staan dan kan een schermlezer, zoals […]

Tekstalternatief bij een afbeelding

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content lijkt erg eenvoudig: Geef alle niet-tekstuele content op een pagina een passend alternatief dat wel uit tekst bestaat. Toch gaat dit in de praktijk vaak mis. In dit artikel staan handvatten voor het toevoegen van een tekstalternatief aan een afbeelding zoals een foto, illustratie of icoon. Hier kan een contentspecialist, webredacteur […]

Functiebeperkingen in Nederland

In Nederland heeft ongeveer 25% van de bevolking een vorm van functiebeperking. Deze groep bestaat onder andere uit mensen met een auditieve beperking, cognitieve of neurologische beperking, fysieke of motorische beperking, visuele beperking of spraakbeperking. Het is moeilijk om de echte cijfers te bepalen. Veel cijfers zijn een schatting en er is een overlap in […]

Categorieën