Nieuw in WCAG 2.2

WCAG 2.2 zijn recommendation! Deze nieuwe versie is gepubliceerd op 5 oktober 2023. De WCAG 2.2 bouwen verder aan het verbeteren van de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent voor 3 belangrijke groepen:

 1. mensen met een cognitieve, taal- of leerbeperking;
 2. mensen met een beperking aan het zicht;
 3. mensen met een functiebeperking op mobiele apparatuur.

In de update van de WCAG 2.0 naar de WCAG 2.1 werden al eens 17 nieuwe succescriteria toegevoegd. De WCAG 2.2 breidt de WCAG 2.1 uit met nog eens 9 nieuwe succescriteria:

 • 2 op niveau A;
 • 4 op niveau AA;
 • 3 op niveau AAA.

Daarnaast zijn er wijzigingen gemaakt in al bestaande succescriteria.

Veranderingen in WCAG 2.2

Nieuwe succescriteria

 • 2.4.11 Focus niet bedekt (minimum) (AA)
 • 2.4.12 Focus niet bedekt (uitgebreid) (AAA)
 • 2.4.13 Focusweergave (AAA)
 • 2.5.7 Sleepbewegingen (AA)
 • 2.5.8 Grootte van het aanwijsgebied (minimum) (AA)
 • 3.2.6 Consistente hulp (A)
 • 3.3.7 Overbodige invoer (A)
 • 3.3.8 Toegankelijke authenticatie (minimum) (AA)
 • 3.3.9 Toegankelijke authenticatie (uitgebreid) (AAA)

Wijzigingen in bestaande succescriteria

 • Succescriterium 4.1.1 Parsen is komen te vervallen

Beknopte uitleg van de succescriteria

In de onderstaande lijst met succescriteria staat mijn interpretatie van de WCAG. Het legt de kern van de nieuwe succescriteria in WCAG 2.2 uit in duidelijke taal.

Succescriterium 2.4.11 Focus niet bedekt (minimum)

Niveau AA

Zorg dat bedieningselementen die de focus hebben niet helemaal worden verborgen achter zwevende content.

Lees meer over focus niet bedekt (minimum)

Succescriterium 2.4.12 Focus niet bedekt (uitgebreid)

Niveau AAA

Zorg dat bedieningselementen die de focus hebben niet gedeeltelijk worden verborgen achter zwevende content.

Succescriterium 2.4.13 Focusweergave

Niveau AAA

 • Gebruik genoeg contrast voor de indicator van de toetsenbordfocus.
 • Zorg dat de indicator van de toetsenbordfocus groot genoeg is.

Succescriterium 2.5.7 Sleepbewegingen

Niveau AA

Zorg dat functionaliteit dat gebruik maakt van een sleepbeweging ook met 1 klik of tap te bedienen is.

Lees meer over sleepbewegingen

Succescriterium 2.5.8 Grootte van het aanwijsgebied (minimum)

Niveau AA

Zorg dat het klikbare gebied van een bedieningselement ten minste 24 pixels bij 24 pixels is.

Lees meer over grootte van het aanwijsgebied (minimum)

Succescriterium 3.2.6 Consistente hulp

Niveau A

Zorg dat hulpfuncties op iedere pagina in een vaste volgorde in de code staan.

Lees meer over consistente hulp

Succescriterium 3.3.7 Overbodige invoer

Niveau A

Zorg dat informatie niet meerdere keren moet worden ingevuld in hetzelfde proces.

Lees meer over overbodige invoer

Succescriterium 3.3.8 Toegankelijke authenticatie (minimum)

Niveau AA

Gebruik geen cognitieve functietest voor het inloggen op een website.

Lees meer over toegankelijke authenticatie (minimum)

Succescriterium 3.3.9 Toegankelijke authenticatie (uitgebreid)

Niveau AAA

Gebruik geen cognitieve functietest voor het inloggen op een website.

Bronnen

Aanpassingen

Aangepast op 25 juni 2024: Namen overgenomen van de Nederlandse vertaling van WCAG.