Toegankelijke authenticatie (minimum)

Nieuw in WCAG 2.2

Gebruik geen cognitieve functietest voor het inloggen op een website. Onder een cognitieve functietest valt een taak die vereist dat iemand “informatie onthoudt, bewerkt of overschrijft”.

Mensen met een cognitieve, taal- of leerbeperking hebben behoefte aan een laagdrempelige manier van inloggen. Zij kunnen moeite hebben met het uitvoeren van bijvoorbeeld een rekensom.

Toepassen

  • Gebruik geen cognitieve functietest voor het inloggen op een website.

Impact

  • Mensen met een cognitieve, taal- of leerbeperking.

Verantwoordelijkheid

  • Ontwikkelaar

Bronnen