Aanpassingen in WCAG 2.1

Het W3C heeft een update uitgerold aan de WCAG 2.1. Deze update is gepubliceerd op 21 september 2023. De wijzigingen zijn per direct van kracht.

De belangrijkste verandering is het grotendeels vervallen van succescriterium 4.1.1. Dit succescriterium mag nu altijd als voldoende worden beoordeeld voor alle HTML en XML content. Verder worden in deze update een flink aantal kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Bekijk alle wijzigingen aan de WCAG 2.1