PDF’s toegankelijk maken

Informatie delen via een PDF is tegenwoordig (nog) heel gewoon. Maar wat als die PDF’s niet toegankelijk zijn voor iedereen? Dit kan een probleem zijn voor mensen die gebruik maken van een schermlezer, zoals voorleessoftware of een brailleleesregel. In dit artikel staan wat handvatten hoe je dit kan oplossen.

Met Adobe Acrobat Pro DC kun je zelf toegankelijkheidsproblemen oplossen. Het is niet gratis te gebruiken. Beschikbaar voor Windows en Mac.

In dit artikel:

 1. Eigenschappen instellen
 2. Tags

Eigenschappen instellen

Titel van het document

Stel de titel van het document in.

 1. Ga naar Bestand → Documenteigenschappen.
 2. In het dialoogvenster, ga naar de tab Beschrijving.
  • Gebruik het Titel-veld om de titel in te vullen.
 3. In het dialoogvenster, ga naar de tab Weergave bij openen.
  • In het onderdeel Vensteropties → Tonen, kies in de keuzelijst voor de optie Documenttitel.

Taal van het document

Stel de taal van het document in.

 1. Ga naar Bestand → Documenteigenschappen.
 2. In het dialoogvenster, ga naar de tab Geavanceerd.
  • In het onderdeel Leesopties → Taal, kies in de keuzelijst de juiste taal.

Tags

Tags vormen een codelaag die wordt toegevoegd aan een PDF-bestand betekenis te geven aan de elementen van de PDF. Deze semantiek helpt schermlezers, zoals voorleessoftware of een brailleleesregel, om de inhoud van een PDF kunnen te interpreteren en presenteren.

Er zijn verschillende soorten tags:

 1. Container-tags: Tags die worden gebruikt om meerdere tags te groeperen.
 2. Block-tags: Tags die worden gebruikt om grotere blokken content, zoals paragrafen, koppen en lijsten, te structureren.
 3. Inline-tags: Tags die worden gebruikt om onderdelen binnen een block-tag te markeren, zoals een link of citaat.
 4. Tags voor grafische objecten: Tags die worden gebruikt voor afbeeldingen, diagrammen en andere informatieve visuele elementen.

Tags voor container-elementen

Gebruik de volgende tags voor containers:

 • <Document>: Document
 • <Part>: Onderdeel in een document
 • <Art>: Artikel
 • <Sect>: Sectie
 • <Div>: Delen die geen semantische betekenis hebben maar wel samen een geheel vormen
 • <Caption>: Eén of meerdere tags die een onderdeel beschrijven

Inhoudsopgave

Gebruik deze tags voor een inhoudsopgave:

 • <TOC>: Inhoudsopgave
 • <TOCI>: Onderdelen in een inhoudsopgave
 • <P>: Tekst
 • <Reference>: Verwijzingen
 • <Link> en <Link-OBJR>: Links
 • <Caption>: Beschrijving (optioneel)
<TOC>
 <TOCI>
  <P>
   <Reference>
    <Link>
     Hoofdstuk 1
     <Link-OBJR>
 <TOC>
  <TOCI>
   <P>
    <Reference>
     <Link>
      Hoofdstuk 1.1
      <Link-OBJR>

Citaat die bestaat uit meerdere tags

Gebruik de <BlockQuote>-tag voor citaten die bestaan uit meerdere tags.

<BlockQuote>
 <P>
  Tekst
 <P>
  Tekst

Tags voor block-elementen

Paragrafen

Gebruik de <P>-tag voor tekst.

<P>
 Tekst
Afwijkende taal

Stel de taal in van een tekst dat in een andere taal is geschreven.

 1. Open de Eigenschappen van de tag in een andere taal.
 2. In het dialoogvenster, ga naar de tab Code.
  • In het onderdeel Taal, kies in de keuzelijst de juiste taal.

Koppen

Gebruik <H1>– tot en met <H6>-tags voor koppen.

<H1>
 Koptekst

Lijsten

Gebruik de volgende tags voor een lijst:

 • <L>: Lijst
 • <LI>: Onderdelen in een lijst
 • <Lbl>: Opsommingstekens
 • <LBody>: Tekst in een onderdeel van een lijst
 • <Caption>: Beschrijving (optioneel)
<L>
 <LI>
  <Lbl>
   1.
  <LBody>
   Lijstonderdeel
 <L>
  <LI>
   <Lbl>
    1.1
   <LBody>
    Onderliggend lijstonderdeel

Tabellen

Gebruik de volgende tags voor een tabel:

 • <Table>: Tabel
 • <TR>: Tabelrijen
 • <TH>: Tabelkoppen
 • <TD>: Gegevenscellen
 • <Caption>: Beschrijving (optioneel)
<Table> 
 <TR>
  <TH>
   Tabelkop van kolom 1
  <TH>
   Tabelkop van kolom 2
 <TR>
  <TD>
   Gegevenscel 1
  <TD>
   Gegevenscel 2
Tabelkoppen koppelen

Stel het bereik van een tabelkop in. Voor een eenvoudige tabel is een impliciete koppeling tussen tabelkop en gegevenscel genoeg.

 1. Open de Tabeleditor.
 2. Klik met de rechtermuisknop op elke tabelkop en selecteer Eigenschappen van tabelcel.
  • In het onderdeel Type, kies het keuzerondje Kopcel.
  • In het onderdeel TypeBereik, kies in de keuzelijst het juiste bereik.

Voor een complexe tabel is een expliciete koppeling tussen tabelkop en gegevenscel nodig.

 1. Open de Tabeleditor.
 2. Klik met de rechtermuisknop op elke tabelkop en selecteer Eigenschappen van tabelcel.
  • In het onderdeel Kenmerken, gebruik het Id-veld om de uniek in te vullen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op elke gegevenscel en selecteer Eigenschappen van tabelcel.
  • In het onderdeel Kenmerken, voeg met de +-knop in het onderdeel Gekoppelde kopcel-id’s een koppeling toe met de id’s van de bijbehorende tabelkoppen.

Tags voor inline-elementen

Links

Gebruik de volgende tags voor een tabel:

 • <Link>: Link
 • <Link-OBJR>: Link-OBJR annotatie
<Link>
 Linktekst
 <Link-OBJR>
Links toevoegen
 1. Open de Toegankelijkheidstags en selecteer Zoeken in de opties.
  • In het onderdeel Zoeken, kies in de keuzelijst voor de optie Niet-gemarkeerde koppelingen.
  • Kies voor Zoeken.
  • Als een tag is gevonden, kies voor Code-element
 2. In het onderdeel Type, kies in de keuzelijst voor de optie Link.
 3. Selecteer de linktekst.
 4. Open de Toegankelijkheidstags en selecteer Code maken van selectie in de opties.
 5. Open de Eigenschappen van de tag van een afbeelding.
  In het dialoogvenster, ga naar de tab Code.
  • Gebruik het Alternatieve beschrijving voor koppelingen-veld om het tekstalternatief in te vullen.

Citaat

Gebruik de <Quote>-tag voor een citaat in een paragraaf.

<P>
 Tekst
 <Quote>
  Citaat in een paragraaf
 Tekst

Tags voor grafische objecten

Informatieve of functionele afbeelding

Gebruik de volgende tags voor een afbeelding die informatie overdraagt of wordt gebruikt als link of knop:

 • <Figure>: Afbeelding
 • <Caption>: Beschrijving (optioneel)
<Figure>
<Caption>
Tekstalternatief toevoegen
 1. Open de Eigenschappen van de tag van een informatieve of functionele afbeelding.
 2. In het dialoogvenster, ga naar de tab Code.
  • Gebruik het Alternatieve tekst voor afbeeldingen-veld om het tekstalternatief in te vullen.

Bronnen