Labels of instructies

Zorg voor duidelijke labels of instructies bij formuliervelden.

Het invullen van formulieren kan moeilijk zijn. Maak het gemakkelijker door precies te beschrijven wat er in een invoerveld moeten ingevuld en of het veld verplicht is. Ook als een invoerveld in een specifiek formaat moet worden ingevuld moet dit worden aangegeven. Bijvoorbeeld een datum in het formaat dd-mm-jjjj of een telefoonnummer dat minimaal uit 10 cijfers moet bestaan.

Toepassen

Labels

  • Zorg voor zichtbare labels bij formulierelementen.

Instructies

  • Zorg voor zichtbare instructies bij verplichte formulierelementen.
  • Zorg voor zichtbare instructies bij formulierelementen met een verplicht invoerformaat.

Voorbeelden

Labels

Dit label is niet zichtbaar:

Beter zou zijn:

Instructies

Deze instructies zijn niet zichtbaar:

Beter zou zijn:

Gebruik het formaat voorbeeld@domein.nl

Impact

  • Mensen die een cognitieve, taal- of leerbeperking hebben.

Verantwoordelijkheid

  • Redacteur
  • Vormgever
  • Ontwikkelaar

Bronnen