Focus niet bedekt (minimum)

Nieuw in WCAG 2.2

Zorg dat een bedieningselement dat de focus heeft niet helemaal wordt verborgen achter zwevende content. Onder zwevende content vallen onder andere sticky headers en sticky footers maar ook meebewegende back-to-top knoppen.

Mensen die gebruik maken van het toetsenbord kunnen zich oriënteren op een webpagina als gemakkelijk te zien is welk element de toetsenbordfocus heeft. Tijdens het navigeren over een webpagina kan een element onbedoeld verdwijnen achter andere content terwijl het de focus heeft. Dat maakt het oriënteren heel moeilijk. Gebruik daarom liever geen zwevende content of zorg dat een element er niet achter kan verdwijnen.

Toepassen

  • Zorg dat een bedieningselement dat de focus heeft niet helemaal wordt verborgen achter zwevende content.

Impact

  • Mensen die gebruik maken van het toetsenbord (of alternatieve toetsenbordinterface).
  • Mensen die een cognitieve, taal- of leerbeperking hebben.

Verantwoordelijkheid

  • Ontwikkelaar

Bronnen