WCAG-audit

Een WCAG-audit is een onderzoek naar de toegankelijkheid van een website, app of document. In zo’n onderzoek wordt getoetst aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent.

Op dit moment wordt getoetst aan de succescriteria van WCAG 2.1 op niveau A en AA. Dit is de geldende verplichting vanuit de Nederlandse wetgeving.

Soorten onderzoek

Er zijn verschillende soorten WCAG-audit:

 • Volledige audit website
 • Volledige audit app
 • Volledige audit PDF
 • Deelonderzoek content
 • Deelonderzoek techniek

Volledige audit

Tijdens een volledige audit wordt getoetst aan alle relevante succescriteria. In WCAG 2.1 op niveau A en AA zijn dit:

 • 50 succescriteria voor een website;
 • 44 succescriteria voor een app;
 • 25 succescriteria voor een PDF.

Deelonderzoek

Een volledige audit is niet altijd nodig. Soms worden meerdere websites gemaakt die dezelfde achterliggende techniek gebruiken. Dan kan een audit worden opgesplitst in 1 deelonderzoek techniek en meerdere deelonderzoeken content.

Tijdens een deelonderzoek wordt ook getoetst aan alle relevante succescriteria. In een deelonderzoek content wordt getoetst op de content die een webredacteur kan aanpassen. Een deelonderzoek techniek toetst de achterliggende techniek. In WCAG 2.1 op niveau A en AA zijn dit:

 • 29 succescriteria voor een deelonderzoek content;
 • 43 succescriteria voor een deelonderzoek techniek.

De rapportage van deze deelonderzoeken vormen samen een volledige audit.

Evaluatiemethode

Een audit moet een volledig beeld geven van de toegankelijkheid. Daarom wordt een WCAG-audit uitgevoerd volgens de goed gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM. Met behulp van deze evaluatiemethode wordt de omvang van het onderzoek vastgelegd en wordt een steekproef bepaald.

Het is belangrijk dat de steekproef representatief is voor alle content. Daarom zitten in een steekproef de veelgebruikte pagina’s en pagina’s met verschillende soorten content (zoals filmpjes, tabellen, formulieren en documenten).

Rapportage

Van een audit wordt een rapport gemaakt met daarin alle bevindingen en aanbevelingen.

Als het rapport wordt gebruikt voor de onderbouwing van een toegankelijkheidsverklaring dan moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. De informatie die verplicht opgenomen moet worden in het rapport staat ook voor een groot deel gedocumenteerd in de evaluatiemethode; WCAG-EM stap 5.

Informatie over de opdracht:

 • Opdrachtgever
 • Onderzoeker
 • Datum
 • Soort onderzoek
 • Versie van het onderzoek

Informatie over het onderzoek:

 • Scope
 • Versie van de richtlijnen en conformiteitsniveau
 • Samenvatting
 • Steekproef
 • Gebruikte browsers/software (inclusief versienummers)

Informatie over de getoetste website of app:

 • Basisniveau toegankelijkheidsondersteuning
 • Technologieën van de website of app

Bevindingen van het onderzoek:

 • Resultaat
 • Toelichting op de afwijkingen, met per afwijking:
  • een beschrijving van de afwijking;
  • de oorzaak van de afwijking;
  • het gevolg van de afwijking;
  • maatregelen ter verbetering van de afwijking.

Onderzoek uitvoeren

Overheidsinstanties en bedrijven mogen zelf bepalen wie ze inschakelen voor het uitvoeren van een WCAG-audit. Voor het meest complete beeld kan het best een onafhankelijke partij worden gebruikt maar ze mogen dit onderzoek ook zelf uitvoeren.

Het uitvoeren van een WCAG-audit vraagt om specifieke kennis en ervaring. De uitvoering van een toegankelijkheidsonderzoek is een handmatige toetsing. In Nederland zijn er een paar partijen die genoeg kennis hebben om dit goed te kunnen uitvoeren.

Meer informatie

WCAG.nl

Wil je een audit laten uitvoeren? Kijk dan eens op de website van WCAG.nl of neem contact op via niek@wcag.nl.