Visuele beperking

Mensen met een visuele beperking kunnen een website beperkt, of helemaal niet, visueel waarnemen. Denk hierbij aan blindheid of slechtziendheid. Daarnaast hebben sommige moeite, of zijn niet in staat, om bepaalde kleuren te onderscheiden van elkaar. Dit noemen we kleurenblindheid.

Mensen met een visuele beperking gebruiken vaak een aangepaste weergave van websites zij het beter kunnen gebruiken.

Blindheid

Blinde mensen kunnen helemaal geen informatie visueel waarnemen. Zij luisteren doorgaans naar een voorgelezen versie van een website, bijvoorbeeld met een screenreader of een brailleleesregel. Blinde mensen zijn afhankelijk van een toetsenbord voor het bedienen van een website.

Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (externe link) blijkt dat er in Nederland naar schatting 76.000 blinde mensen zijn.

Slechtziendheid

Slechtziende mensen kunnen informatie maar beperkt waarnemen. Zij gebruiken doorgaans schermvergrotingssoftware of zoomen in op een website. Slechtziende mensen hebben baat bij een een website met een hoog kleurcontrast.

Slechtziendheid komt voor bij ongeveer 222.000 mensen van de Nederlandse bevolking volgens cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (externe link).

Kleurenblindheid

Kleurenblinde mensen kunnen informatie doorgaans goed waarnemen. Toch heeft deze groep ook last van beperkingen als alleen kleur wordt gebruikt voor het overbrengen van belangrijke informatie.

Ook mensen met kleurenblindheid hebben baat bij een een website met een hoog kleurcontrast.

Kleurenblindheid komt in Nederland voor bij ongeveer 1 op de 12 mannen en bij ongeveer 1 op de 250 vrouwen. (bron: Wikipedia-Kleurenblindheid (externe link)). Dit komt neer op ongeveer 750.000 mensen van de Nederlandse bevolking.

Voorbeelden van drempels

  • Afbeeldingen en bedieningselementen die geen gelijkwaardige tekstalternatieven hebben.
  • Tekst, afbeeldingen en paginalay-outs die niet kunnen worden aangepast of die informatie verliezen bij het aanpassen van het formaat.
  • Ontbrekende visuele en niet-visuele oriëntatielijnen, paginastructuur en andere navigatiehulpmiddelen.
  • Video die geen tekst- of audio-alternatieven of een audiobeschrijvingsspoor heeft.
  • Inconsistente, onvoorspelbare en te ingewikkelde navigatiemechanismen.
  • Tekst en afbeeldingen met onvoldoende contrast tussen voor- en achtergrondkleur.
  • Websites en webbrowsers die het gebruik van aangepaste kleurencombinaties niet ondersteunen.
  • Websites en webbrowsers die geen volledige toetsenbordondersteuning bieden.