Fysieke beperking

In de categorie fysieke of motorische beperking vallen onder andere mensen met coördinatieproblemen, onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), verlamming, en mensen met ontbrekende ledematen.

Om gebruik te maken van een computer en het internet, gebruiken mensen met een fysieke of motorische beperking vaak gespecialiseerde hardware en software zoals:

  • spraakherkenning, eyetracking en andere oplossingen voor handsfree interactie;
  • een hoofdaanwijzer, mondstok en andere hulpmiddelen om te helpen bij het typen;
  • een ergonomisch of speciaal ontworpen toetsenbord of muis;
  • een on-screen toetsenbord met trackball, joysticks of andere aanwijsapparaten;
  • schakelaars bediend door middel van voet, schouder, slok en trek, of andere bewegingen.

Mensen met een fysieke of motorische beperking kunnen problemen hebben met het klikken op kleine knoppen en hebben meer kans om fouten te maken bij het typen en klikken.

In Nederland zijn naar schatting van het CBS (externe link) 472.000 mensen met een ernstige motorische beperking.

Voorbeelden van drempels

  • Websites die geen volledige toetsenbordondersteuning bieden.
  • Bedieningselementen die geen gelijkwaardige tekstalternatieven hebben.
  • Inconsistente, onvoorspelbare en ingewikkelde manieren van navigeren.
  • Tijdslimieten op de website voor bijvoorbeeld het invullen van online formulieren.